Gminę Brwinów odwiedził Rafał Rajkowski, nowy członek zarządu województwa mazowieckiego, nadzorujący m.in. pracę Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury. Głównym tematem rozmów były inwestycje na drogach wojewódzkich.
 

Rafał Rajkowski został członkiem zarządu województwa pod koniec listopada 2015 r., gdy z funkcji wicemarszałka zrezygnował wybrany na posła Leszek Ruszczyk. Pierwsza wizyta Rafała Rajkowskiego w Brwinowie była okazją do poznania gminy i zapoznania się propozycjami burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, który podczas spotkania 22 stycznia 2016 r. poruszył szereg tematów dotyczących dróg wojewódzkich.
 
Na drodze wojewódzkiej  nr 720 (Błonie—Nadarzyn) są jeszcze odcinki wymagające przebudowy: chodzi przede wszystkim o dokończenie remontu ulicy Pszczelińskiej. Gmina Brwinów już pod koniec 2011 r. przekazała Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich (MZDW) dokumentację projektową dla jej przebudowy. Na tej podstawie został wyremontowany najbardziej zniszczony odcinek drogi, ale protesty ekologów spowodowały konieczność aktualizacji dokumentacji dla pozostałego odcinka. Wiele wskazuje na to, że prace przy ul. Pszczelińskiej będą wykonane w tym roku.
 
Niebezpiecznym punktem na mapie drogowej Brwinowa jest też skrzyżowanie ul. Biskupickiej (DW nr 720) z ulicami Marszałka Piłsudskiego i Armii Krajowej. W ramach pomocy rzeczowej dla województwa gmina Brwinów wykonała już dokumentację projektową budowy ronda. Orientacyjny koszt prac budowlanych sięga 2 mln zł. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaproponował ze strony gminy dalsze wsparcie dla tej inwestycji. Rozmawiano zarówno o pomocy finansowej, jak też pomocy rzeczowej – przekazaniu darowizny terenu (ok. 600 m kw.), który gmina Brwinów wkrótce zakupi od parafii św. Floriana w Brwinowie, oraz wykonanej dokumentacji projektowej przez gminę Brwinów. Łączna deklarowana pomoc finansowa i rzeczowa wynosi ok. 540 tys. zł.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poruszył też kwestię inwestycji w Otrębusach. Przebudowa dróg gminnych prowadzących od ul. Natalińskiej (DW nr 720) do siedziby zespołu „Mazowsze” obejmowałaby nie tylko wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodnika czy budowę miejsc parkingowych przy szkole, ale też budowę ścieżki rowerowej prowadzącej od przystanku WKD do bramy zabytkowej siedziby zespołu i parku Karolin. – Docelowo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej ul. Natalińskiej i drogi gminnej ul. Piaseckiego należy wybudować rondo – podkreślał burmistrz Kosiński. Ta inwestycja zmieniałaby obecną geometrię skrzyżowania. Konieczny byłby wykup dodatkowych gruntów od Lasów Państwowych. Przedstawiona przez gminę Brwinów koncepcja przebudowy skrzyżowania została już pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gmina Brwinów wystąpiła już o dofinansowanie unijne ze środków PROW na lata 2014-2020 na przebudowę ciągu dróg ul. Piaseckiego, Poziomki i ul. Malinowej od ul. Natalińskiej do bramy „starego” Mazowsza. W przypadku uzyskania tego dofinansowania przebudowa zostałaby zrealizowana w 2017 r. Konieczne byłoby w takim przypadku skoordynowanie w tym samym czasie prac związanych z budową ronda.
 
W rozmowach nie została pominięta droga wojewódzka nr 719. Przebudowy wymagają niebezpieczne skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i Kolejową w Kaniach oraz ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie. Gmina Brwinów proponuje zastosowanie w tych miejscach dodatkowych pasów lewoskrętu oraz budowę sygnalizacji świetlnej.
 
Rozmowy z członkiem zarządu województwa Rafałem Rajkowskim oraz towarzyszącym mu Zbigniewem Ostrowskim - dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich toczyły się nie tylko w gabinecie burmistrza. Panowie udali się w teren, by na miejscu przyjrzeć się omawianym problemom. Zatrzymali się też przy parkingu „Parkuj i Jedź” Kolei Mazowieckich przy ul. Grodziskiej w Brwinowie, o którego przekazanie w zarządzanie gmina Brwinów zabiega już od kilku miesięcy, chcąc otworzyć parking bezpłatny dla wszystkich chętnych pasażerów.