W piątek 11 września 2015 r. w Brwinowie odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy utworzenia Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" – organizacji antykomunistycznej, która powstała w 1945 r.


Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie jednego z dowódców kedywu AK i prezesa II Zarządu Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", pułkownika Franciszka Niepokólczyckiego na cmentarzu parafialnym w Brwinowie. Wśród przybyłych delegacji byli m.in. kombatanci oraz młodzież szkolna. Następnie w kościele św. Floriana ks. Maciej Kurzawa i ks. Jan Damian odprawili mszę św. w intencji żołnierzy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą płk. Niepokólczyckiemu. Wśród osób odsłaniających tablicę był wnuk płk. Niepokólczyckiego, a kwiaty złożyli: prof. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jacek Polańczyk – reprezentant Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – oraz Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów.

Po mszy św. odbył się przemarsz pocztów sztandarowych, w którym wzięli udział żołnierze 3 Batalionu Zmechanizowanego z Trzebiatowa. Gospodarzem dalszej części uroczystości był Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzi Gimnazjum im. Żołnierzy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Podczas uroczystości prof. Andrzej Kunert w swoim przemówieniu odwołał się do osobistych kontaktów z żołnierzami wyklętymi. Podzielił się też radością z tego, że po tylu latach można przywracać pamięć o tych bohaterach. Wręczono również odznaczenia „Pro Patria”, które otrzymały osoby w szczególny sposób zasłużone dla upamiętnienia historii. Podczas uroczystości w szkole wszyscy goście mogli obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu młodzieży. Wszyscy chętni mieli również okazję zwiedzić szkolną izbę pamięci.

Uroczystość była współorganizowana i współfinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.