Gmina Brwinów przystępuje do rewitalizacji parku: prace obejmujące m.in. remont głównej alei parkowej, budowę chodnika, nowego oświetlenia i monitoringu rozpoczną się wiosną. Ich wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Termin składania ofert upływa 21 stycznia.

–  Park to zielone serce naszego miasta. Chcielibyśmy, aby było to miejsce przyjazne i bezpieczne – w tym duchu wypowiadali się mieszkańcy w przeprowadzonych wiosną 2012 r. konsultacjach. Już w ubiegłym roku uporządkowano teren wokół stawu, a park ożył dzięki zbudowaniu w nim placu zabaw, wygranego w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. Z myślą o kompleksowej rewitalizacji Urząd Gminy Brwinów przygotował koncepcję zagospodarowania parku oraz zgromadził dokumentację konieczną do rozpoczęcia prac. Zostały też przeprowadzone konieczne uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W planach na 2013 r. jest remont głównego ciągu pieszego, budowa nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac jest imponujący: nowa nawierzchnia alej parkowych będzie mieć łączną długość ok. 670 m, a długość kabli oświetleniowych oraz zasilania monitoringu wyniesie ponad 4 km. Planowane jest zamontowanie 9 kamer, które poprawią bezpieczeństwo na terenie parku. Prace mają trwać od początku kwietnia do końca lipca.

Ze względu na gruntowny remont ciągów pieszych oraz prowadzenie wykopów park zostanie zamknięty dla przechodniów, ale obowiązkiem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zapewnienie dojazdu do posesji i dostępu do budynków.
Oferty można składać do 21 stycznia do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Więcej informacji na stronie: www.przetargi.brwinow.pl.