Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Formika Dzieciom budynek świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 w Brwinowie zostanie gruntownie wyremontowany. Prace już się rozpoczęły i potrwają do końca wakacji.


Budynek świetlicy, z którego na co dzień korzysta około 30 dzieci, wymagał już remontu. Przydałoby się wymienić w nim drzwi wewnętrzne, instalacje, położyć nowe podłogi, wyrównać i pomalować ściany. Remontu wymagała też klatka schodowa i łazienka. Pilnych inwestycji na terenie gminy każdego roku jest jednak na tyle dużo, że świetlica wciąż czekała na swoją kolej. Z pomocą przyszła Fundacja Formika Dzieciom, mająca swoją siedzibę w Parzniewie. Jejstatutowym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zajmuje się ona także wspomaganiem instytucji takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy opieki społecznej.

Fundacja Formika Dzieciom funkcjonuje przy firmie Formika, która rozpoczęła działalność na terenie gminy Brwinów w 2014 r. W nowoczesnych halach w Parzniewie drukuje m.in. wysokiej jakości wieczka aluminiowe dla przemysłu spożywczego oraz saszetki kosmetyczne. Dzięki wsparciu finansowemu w wys. 75 tys. zł w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 zostanie przeprowadzony gruntowny remont. Umowę dotacyjną podpisali 23 czerwca 2015 r. prezes Fundacji Formika Dzieciom Anna Stankiewicz i Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów Sławomir Walendowski. Gdy tylko dzieci uczęszczające na zajęcia przy ul. Grodziskiej wyjechały na wakacje do Bocheńca w woj. świętokrzyskim, prace w budynku rozpoczęła ekipa remontowa. Warto dodać, że pieniądze na remont świetlicy to nie pierwsza pomoc, jaką dzieci w gminie Brwinów otrzymały od fundacji z Parzniewa.

Świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Grodziskiej 31 służy wielu mieszkańcom Brwinowa. Na co dzień korzystają z niej dzieci spędzające tu czas po zakończeniu lekcji lub przed ich rozpoczęciem. Uczestniczą one w zajęciach rozwijających zainteresowania, wspólnie odrabiają lekcje i nadrabiają zaległości  w nauce. Służy ona także rodzicom, którzy uczestniczą w cyklicznych warsztatach i zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. W świetlicy rozwiązywane są problemy szkolne, rodzinne i emocjonalne m.in. poprzez przeprowadzanie rozmów motywujących, wspierających i wychowawczych. Odbywają się tu mityngi dla osób uzależnionych.

Po wakacjach wszyscy będą mogli spotykać się w odnowionej świetlicy. – Dziękujemy Formice z całego serca za to wsparcie! – napisał Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej na swoim profilu na Facebooku.