W 2013 r. na brwinowskim cmentarzu planowane jest przeprowadzenie prac remontowych na kwaterze żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel dotację od Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia gminie Brwinów obowiązku realizacji prac remontowych. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 12 tys. zł. Dbaniem o miejsca pochówku żołnierzy spoczywających na brwinowskim cmentarzu zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej. Jego pracownicy nie tylko przygotowują wnioski o dofinansowanie odnowienia niekiedy zapomnianych już mogił, ale też zapalają znicze i uprzątają groby wojenne.
W 2013 roku dzięki dotacji ze środków województwa zostaną wymienione dwa obrzeża drugiej kwatery żołnierskiej, a siedem betonowych krzyży zastąpią krzyże granitowe. Aby móc przystąpić do prac, konieczne jest uzyskanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – informuje kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska. Gmina Brwinów już w ubiegłych latach prowadziła remonty kwater żołnierskich, w miarę możliwości i dostępnych środków.
W 2011 roku została odnowiona kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas I wojny światowej w walkach, jakie stoczono w 1914 r. w okolicach Brwinowa. Przy tym przedsięwzięciu współpracowały: parafia św. Floriana w Brwinowie, Urząd Gminy Brwinów – Referat Gospodarki Komunalnej oraz brwinowskie koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wsparcia finansowego udzieliła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.