Od 1 marca w przedszkolach samorządowych w gminie Brwinów będą prowadzone  zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok 2013/2014. Dokumenty można składać do 29 marca 2013 r.

Kartę zgłoszeniową można otrzymać w placówkach przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej przedszkoli i Urzędu Gminy Brwinów. Należy ją złożyć tylko w jednym, wybranym przez siebie przedszkolu. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2013 r.

Karta do pobrania

Harmonogram naboru do przedszkoli:

1-29 marca     –    wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkoli.
2-10 kwietnia    –    rekrutacja dzieci, powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej.
12 kwietnia    –    wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.
18 kwietnia    –    rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej składanych do Dyrektora przedszkola.
22 kwietnia    –    przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w danej placówce lub na jej stronie internetowej.

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4

strona: www.lesneprzedszkole.pl

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Brwinowie przy ul. Słonecznej 6

strona: www.sloneczneprzedszkole.of.pl

Samorządowe Przedszkole w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1a

strona: www.przedszkoleotrebusy.republika.pl