Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wnioski o dofinansowanie 42 projektów w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. „Bezpieczna Jedynka”, dotycząca Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, jest jednym z dziewięciu projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny. 
 
Rządowy program „Razem Bezpieczniej” umożliwia samorządom oraz organizacjom pozarządowym pozyskanie dofinansowania na realizację projektów poprawiających bezpieczeństwo. W pierwszym etapie oceny projektów dokonuje zespół koordynacyjny przy wojewodzie. Oba brwinowskie projekty – „Bezpieczny park” oraz „Bezpieczna Jedynka” – zostały dobrze ocenione, ale do drugiego etapu został zakwalifikowany ten dotyczący bezpieczeństwa w szkole. Teraz wybrane, najlepsze inicjatywy ze wszystkich województw są rekomendowane ministrowi spraw wewnętrznych do dofinansowania. Kwota dotacji może wynieść do 100 tys. zł, zaś wkład własny wnioskodawcy powinien stanowić do 30% wartości projektu.
W latach 2007–2012 w ramach programu „Razem Bezpieczniej” dofinansowano z budżetu wojewody mazowieckiego 28 projektów na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Gmina Brwinów dotychczas nie ubiegała się o środki z tej puli. Teraz mogła przedstawić aż dwa projekty: na jeden z nich uda się być może pozyskać dotację z MSW. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmie minister spraw wewnętrznych.