Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Brwinowie. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Oferty można składać do 24 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu gminy Brwinów jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z długo wyczekiwaną inwestycją: budową samorządowego przedszkola po północnej stronie miasta. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Czterooddziałowe przedszkole będzie się znajdowało przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, vis a vis ulicy Sienkiewicza, niedaleko Zespołu Szkół nr 1. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu liczyć będzie ponad 1 300 m². Przy parterowym budynku powstanie 26 miejsc parkingowych. W pasie drogowym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie wybudowanych kolejnych 12 miejsc postojowych. Na terenie przedszkola powstaną dwa place zabaw z urządzeniami przystosowanymi dla różnych grup wiekowych. Nie zabraknie piaskownicy czy domku z pokryciem dachowym w postaci płyty wspinaczkowej oraz innych zabawek służących bezpiecznej zabawie w przedszkolu. Teren przedszkola otoczony będzie siatką panelową o półtorametrowej wysokości na łącznej długości 364 m.  

Przewidywany termin zakończenia budowy przedszkola to koniec drugiego kwartału 2014 r. Gmina Brwinów prowadzi obecnie trzy przedszkola samorządowe: dwa w południowej części Brwinowa i jedno w Otrębusach.