Gmina Brwinów po raz kolejny skorzystała ze „schetynówek”: 27 października 2014 r. wicewojewoda Dariusz Piątek i burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy ulic Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach.
 
W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” tzw. „schetynówki” został przebudowany latem blisko 1,5-kilometrowy odcinek dróg w Kaniach: ulica Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej nr 719 do ul. Strefowej oraz ulica Wiosenna od ul. Piłsudskiego do ul. Nadarzyńskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 mln 430 tys. 988 zł 13 gr. Złożyły się na nią: dotacja celowa z budżetu państwa 1 139 095 zł, środki własne gminy Brwinów 1 129 893,13 zł oraz dofinansowanie od prywatnego przedsiębiorcy z Kań.

Inwestycja obejmowała m.in. przebudowę nawierzchni jezdni obu ulic, budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Piłsudskiego, budowę chodnika i opaski bezpieczeństwa w ulicy Wiosennej, budowę chodników w obrębie skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z przylegającymi ulicami, przebudowę zjazdów, usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi. Nie zapomniano o elementach bezpieczeństwa: skrzyżowania wyniesione spowalniają ruch samochodów i chronią uczestników ruchu drogowego przed możliwymi skutkami rozwijania nadmiernej prędkości.

Do odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu zrealizowanej latem inwestycji, na skwerze przy przejeździe przez tory WKD, burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił wicewojewodę Dariusza Piątka, starostę Elżbietę Smolińską oraz radnego Rady Miejskiej w Brwinowie i mieszkańca Kań - Grzegorza Mieszałę.

W realizację przebudowy zaangażowała się też Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., która wykonała przebudowę przejazdu przez tory. Dodatkowo – obok jezdni dla samochodów – pojawiły się szerokie, wygodne przejścia dla pieszych.