Mieszkańcy Kań i Otrębus proszeni są o zgłaszanie się po odbiór technicznych projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w ramach projektu unijnego ”Czyste życie”, na podstawie umów zawartych z Gminą Brwinów.Projekty można odebrać w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, pok.21 w godzinach pracy Urzędu:

Pn 8.00-18.00
Wt-Czw 8.00-16.00
Pt 8.00-14.00

Informacji udziela Referat Inwestycji i Remontów pod nr tel.:. 22 738 25 87