Sarna w ogródku, łoś spacerujący ulicą, zając kicający po chodniku – w ostatnich latach mieszkańcy Brwinowa byli już świadkami takich widoków. Jeśli zwierzę jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi, jest ranne lub zabłąkane ma kłopoty z powrotem do swojego naturalnego środowiska, konieczna jest fachowa pomoc.

Postępowanie z sarnami, dzikami, łosiami i innymi zwierzętami wolno żyjącymi, które podczas ostrej zimy mogą coraz częściej pojawiać się na obszarach zabudowanych, jest przedmiotem porozumienia zawartego pod koniec stycznia pomiędzy powiatem pruszkowskim a miastami i gminami leżącymi na jego terenie. Samorządy postanowiły wspólnie finansować całodobową gotowość do działania i odławianie zwierząt wolno żyjących.  Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność interwencji do straży miejskiej lub policji – te służby zdecydują o dalszej procedurze postępowania, a odławiane zwierzę szybko znajdzie się pod dobrą opieką specjalisty.