Dzięki wsparciu firmy Kosmepol L’Oreal brwinowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zyskała nowy kompresor do pompowania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych. Gmina Brwinów sfinansowała zaś wymianę drzwi w budynku OSP.


Zakup sprężarki był możliwy dzięki porozumieniu zawartemu między gminą Brwinów a spółką Kosmepol sp. z o.o., która przekazała gminie na ten cel kwotę 42 120,00 zł. Kompresor MSA 280 EFI z wyposażeniem będzie służył do napełniania butli aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Brwinów, jak również posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa.

- Aparaty powietrzne butlowe w połączeniu z maską są przeznaczone do izolowania dróg oddechowych przy pracy, ratowaniu lub ewakuacji osób poszkodowanych z atmosfery zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi (gazy, pary, pyły) lub z atmosfery nie nadającej się do oddychania, w której zawartość tlenu może wynosić poniżej 17%. Kompresor ten może jednocześnie ładować 5 butli na sprężone powietrze o ciśnieniu 200 i 300 barów. Ładowane powietrze jest zdatne do oddychania i spełnia wszystkie normy. Kompresor posiada molekularne sito i wkłady filtracyjne z węgla aktywnego o dużej wydajności. Małe szybkości robocze gwarantują długą i bezproblemową pracę tego urządzenia. Ponadto wyposażony jest w system monitoringu jakości powietrza ze stałym czujnikiem rozłączającym automatycznie urządzenie - wylicza Krzysztof Newen, komendant gminny OSP w Brwinowie.

W budynku OSP przy ul. Pszczelińskiej zostały wymienione drzwi: stare, dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie zostały zastąpione nowymi otwieranymi automatycznie. Koszt tej inwestycji wraz z przebudową instalacji c.o. oraz pracami murarsko-malarskimi to ok. 32 tys.zł.