Po ponad 7 latach pełnienia służby z dniem 1 stycznia 2013 r. na emeryturę przechodzi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Paweł Romaldowski. Spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2012 r. było okazją do podziękowania mu za pracę i dbałość o bezpieczeństwo w gminie Brwinów.     

Na uroczystości związanej z odejściem na emeryturę komendanta Pawła Romaldowskiego obecni byli burmistrzowie gminy Brwinów oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński skierował do komendanta słowa uznania za sumienną pracę i obecność na ważnych gminnych uroczystościach. Podkreślił, że straż miejska osiąga coraz lepsze wyniki: w tym roku wyraźnie zwiększyła się liczba interwencji podejmowanych przez brwinowskie patrole oraz liczba udzielanych pouczeń.

Wzruszony komendant otrzymał upominek oraz pamiątkową grawerkę. Nie zawiedli również komendanci zaprzyjaźnionych straży miejskich z Konstancina-Jeziorny oraz Milanówka, którzy podziękowali za współpracę i życzyli koledze dobrego zdrowia i zasłużonego odpoczynku.

Za dobrą współpracę brwinowskiej straży miejskiej z powiatem pruszkowskim podziękowali jego przedstawiciele: kierownik zespołu zarządzania kryzysowego Waldemar Pielat oraz przewodnicząca rady powiatu pruszkowskiego Urszula Wojciechowska. Pracę komendanta docenili również dyrektorzy szkół z terenu gminy Brwinów, a także sołtysi, w imieniu których głos zabrała sołtys Czubina Aldona Górniak. – Na komendanta zawsze można było liczyć – mówiła.

Na straży bezpieczeństwa i porządku nieodzowna jest współpraca straży miejskiej z policją. Przedstawiciele policji z Brwinowa i Pruszkowa: kom. Maciej Wiciński, mł. insp. Waldemar Perdion i podkom. Dariusz Nawotnik również skierowali do komendanta podziękowania za wiele podejmowanych wspólnie działań.

Komendantowi Romaldowskiemu życzymy sukcesów w życiu osobistym i powodzenia w realizacji planów i pasji. Niech aktywny wypoczynek radośnie wypełni czas wolny od pracy.