Gmina Brwinów będzie mogła zadbać o jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc: 14 listopada 2013 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania gminie zarządzania chodnikiem „w tunelu” oraz skarpą przy wiadukcie PKP.Chodnik „w tunelu”, pod jedynym w Brwinowie wiaduktem kolejowym, łączy północną i południową część miasta i umożliwia dojście na przystanek PKP. Od wielu lat mieszkańcy zgłaszali zły stan nawierzchni i narzekali na gromadzącą się w przejściu wodę, ale rozwiązanie problemu uniemożliwiał skomplikowany stan własnościowy i prawny. Gmina Brwinów rozpoczęła wielostronne negocjacje. Aby przeciąć ten „węzeł gordyjski” konieczne były uzgodnienia nie tylko z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą przebiegającej pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 720, ale też z Zarządem Województwa oraz dwiema spółkami kolejowymi: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ukoronowaniem tych starań było czwartkowe podpisanie porozumienia przez gminę Brwinów (reprezentowaną przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego) oraz zarząd województwa mazowieckiego (reprezentowany przez wicemarszałka Krzysztofa Strzałkowskiego). Gmina Brwinów przejęła w zarząd istniejący chodnik oraz skarpę oddzielającą chodnik od ulicy Pruszkowskiej wraz ze schodami,  z wyłączeniem murów oporowych pod wiaduktem oraz oddzielających jezdnię od chodnika.  

–  Dzisiejsze porozumienie to wynik pracy grupy osób, które musiały rozwikłać dość skomplikowaną sytuację prawną, po to, żeby gmina Brwinów bez żadnych przeszkód mogła przejąć ten teren w zarządzanie. Dzięki temu nie będzie już problemu  bieżącego utrzymania, sprzątania, czy odśnieżania zimą. W projekcie budżetu na przyszły rok znajdą się pieniądze na remont tego chodnika. Złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie budowy monitoringu na tym odcinku, który obejmie chodnik oraz przystanek kolejowy. To porozumienie pozwoli nam podjąć dodatkowe działania dla dobra mieszkańców Brwinowa – podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński.