Pszczeliniak – taką nazwę otrzymał „najmłodszy” pomnik przyrody w gminie Brwinów. Okazała grupa klonów srebrzystych już od około 100 lat rośnie na terenie dawnej szkoły rolniczej w Pszczelinie.
Pszczeliniak został objęty szczególną ochroną prawną z początkiem 2013 r., po uprawomocnieniu się uchwały podjętej 26 października 2012 r. przez Radę Miejską w Brwinowie. Na konieczność ustanowienia grupy klonów srebrzystych pomnikiem przyrody zwróciła uwagę mieszkanka Pszczelina Barbara Przybyszewska. – Widać naturalne uszkodzenia dolnego konaru. Wskazany byłby przegląd wykonany przez dendrologa – napisała we wniosku. Jedenaście zrastających się pni tworzy niezwykły widok. Ich obwody wynoszą od ok. 70 do 270 cm, a wysokość sięga dwóch pięter.  
Ochrona pomnika przyrody obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego. Referat ochrony środowiska i rolnictwa zadba o pielęgnację Pszczeliniaka zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew.