–  To był kolejny dobry rok Spółki Wodnej Brwinów – ocenia jej przewodniczący Benedykt Grobelny. Spółka od 2006 r. systematycznie wykonuje prace renowacyjne urządzeń i rowów melioracyjnych na terenie gminy. W 2012 r. zrealizowano kolejne działania zapobiegające lokalnym podtopieniom.

Spółki wodne nie są przedsiębiorstwami działającymi w celu osiągnięcia zysku. Zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie gospodarowania wodami, które są opisane w ustawie Prawo wodne. Działająca na terenie gminy Brwinów spółka jest przykładem dla okolicznych gmin: od początku swojego istnienia spółka prowadzi systematyczne działania i z każdym rokiem widoczny jest postęp prac. Środki na działalność pochodzą ze składek członkowskich oraz z dotacji z gminy Brwinów i urzędu wojewódzkiego.

Przewodniczący spółki Benedykt Grobelny podsumował rok 2012: uporządkowano ok. 15 km rowów melioracyjnych w sołectwach: Biskupice, Krosna, Czubin, Milęcin, Żółwin, Owczarnia, Moszna, Domaniew i Otrębusy. W samym Brwinowie przeprowadzono konserwacje rowów przydrożnych przy ulicach: Gliniana, Skudry i Kryniczanka. Łącznie w 2012 r. spółka zrealizowała inwestycje na kwotę ponad 226 tys. zł. Większość środków - w wysokości 155.521 zł - pochodziła z budżetu gminy Brwinów. Podobna skala działań planowana jest przez spółkę na przyszły 2013 rok. Wiele zależy od samych mieszkańców, ale apele o wpłaty składek członkowskich są skuteczne, gdyż coraz więcej osób dostrzega postęp prac w swoim otoczeniu i rozumie, że to w dużej mierze właśnie dzięki wpłatom spółka może kontynuować działalność i ubiegać się o kolejne dotacje.

Efekty działań Spółki Wodnej Brwinów (fot. Benedykt Grobelny)Rowy, przy których Spółka Wodna podejmie prace w 2013 r.