Podlewanie ogródków i trawników znacznie zwiększa pobór wody i wielu mieszkańców odczuwa spadek ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Urząd Gminy Brwinów zwraca się z prośbą o ograniczenie używania wody do podlewania w godzinach 7-22.


Część mieszkańców wykorzystuje do podlewania wodę z gminnej sieci wodociągowej: nawadnianie przydomowych ogrodów powoduje jednak znaczny wzrost poboru wody. Stacja uzdatniania wody w Brwinowie zapewnia obecnie ciągłość dostaw na terenie gminy, choć związane jest to z obniżeniem ciśnienia i występującymi trudnościami, zwłaszcza na końcówkach sieci. Dopiero zakończenie prac prowadzonych obecnie w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w gminie Brwinów” – przebudowa stacji uzdatniania wody w Brwinowie i modernizacja stacji w Parzniewie – pozwoli w przyszłości na zmniejszenie tego typu problemów.