W niedzielę 7 października w Brwinowie odbyło się 50. w tej kadencji otwarte spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami gminy.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński spotyka się z mieszkańcami od pierwszego dnia swojego urzędowania. Tradycją stały się otwarte spotkania z mieszkańcami Brwinowa i wszystkich sołectw. W tegorocznym cyklu było ich szesnaście. Ostatnie odbyło się w sali OSP w Brwinowie.

Burmistrz przedstawił sytuację gminy Brwinów, sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz realizowane inwestycje. Imponująco zapowiada się rok 2013: zostanie zakończona budowa świetlicy w Owczarni, zaczną się prace przy budowie przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowa oraz w parku miejskim. Dzięki negocjacjom i podpisaniu wielostronnego porozumienia z PKP SA, PKP PLK, Marszałkiem Województwa oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich gmina Brwinów będzie mogła przystąpić do remontu chodnika w tunelu. Powtarzało się wiele tematów omawianych na innych spotkaniach. Nowością była m.in. kwestia pozyskiwania dotacji na działania związane z poprawą bezpieczeństwa: obecni mogli wypełnić ankietę dotyczącą parku miejskiego.
Tradycyjnie sporą część spotkania zajęły pytania i rozmowy na temat bolączek mieszkańców. Padały pytania m.in. o remonty ulic i działania Straży Miejskiej. Tak jak podczas poprzednich spotkań, okazało się, że wielu próśb i życzeń nie można zrealizować, albo z powodu braku środków, albo z powodu ograniczeń prawnych. Zdarza się też tak, że spełnienie próśb powoduje protesty innych: nowe oświetlenie na starym osiedlu przy ul. Sochaczewskiej rozjaśniło ciemną dotąd uliczkę, ale do Urzędu Gminy Brwinów zgłosiły się już osoby, którym przeszkadza światło lamp. Poruszono temat ul. Zgoda. Mieszkańcy chcieliby natychmiastowych działań. Tymczasem trwa opracowanie dokumentacji. Gmina Brwinów zawarła porozumienie z deweloperem pobliskiego osiedla Księżopole, można będzie liczyć na dodatkowe miejsca parkingowe. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wyjaśniał zasady nowego systemu gospodarki odpadami i opowiadał o wspólnej inicjatywie samorządów, które pod przewodnictwem Grodziska Mazowieckiego starają się o rozszerzenie strefy wspólnego biletu. Ze względu na brak taboru nie można na razie liczyć na powiększenie zasięgu kursowania SKM. Żołnierz AK i honorowy obywatel Brwinowa Stefan Wolcendorf poruszył m.in. temat dbałości o pamięć historyczną. Na spotkaniu obecni byli radni Rady Miejskiej w Brwinowie: wiceprzewodniczący Zbigniew Kurządkowski oraz Marek Olenderek, Alfreda Rybka, Maciej Szmyt i Henryk Tybuś.