Sołtys Andrzej Baranowski oraz rada sołecka Owczarni zapraszają mieszkańców do uczestnictwa w konkursie fotograficznym. Tematem jest Owczarnia – jej krajobraz i przyroda – uchwycony w obiektywie w różnych porach roku. Prace konkursowe można przesyłać do końca czerwca 2013 r.