15 grudnia 2013 roku mija termin kolejnej płatności za odbiór odpadów. Właściciele nieruchomości, który po obniżce stawek opłat złożyli aktualizację deklaracji, otrzymują listownie informację o utworzeniu dla nich indywidualnych numerów rachunków.

Urząd Gminy Brwinów rozpoczął już wysyłkę kilku tysięcy listów, w których znajdują się informacje o indywidualnych numerach kont. Będzie można dokonywać na nie kwartalnych wpłat za wywóz śmieci. Zanim indywidualne numery trafią do ich właścicieli, opłaty można będzie uiścić również na ogólny rachunek bankowy gminy Brwinów. Można to zrobić za pomocą przelewu, na poczcie i w dowolnych placówkach bankowych lub też w kasie Urzędu Gminy Brwinów.

Osoby, które nie złożyły jeszcze aktualizacji deklaracji, powinny to uczynić niezwłocznie.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów prosi o kontakt telefoniczny lub osobisty tych właścicieli nieruchomości, którzy do 20 grudnia 2013 roku nie otrzymają pisma z indywidualnym numerem rachunku bankowego. Numer kontaktowy: 22 738 25 91, 22 729 63 64