Fundacja Toto Animo oraz Chorągiew Stołeczna ZHP ubiegają się o dofinansowanie zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.
 
Składając swoje oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert, oferenci starają się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do 20 stycznia 2016 r. na adres e-mail: promocja[at]brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.
 
Oferta Toto Animo
 
Oferta Chorągiew Stołeczna ZHP