Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość ubiega się o dofinansowanie rajdu młodzieży szkolnej z terenu gminy Brwinów wraz z kombatantami po Podhalu szlakiem oddziału „Błyskawica”, organizowanego w dniach 20-24 września br. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 11 września na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

Skan oferty

w adresie e-mail (at) należy zamienić na znak @