Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie imprezy edukacyjnej pn. Konwent Fantastyki i Gier Planszowych BRWIKON 2012, organizowanej w dniach 18-20 maja br. w ZS nr 1 w Brwinowie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Stowarzyszenie Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 kwietnia 2012 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 lub na forum brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

Skan oferty

(at) w adresie e-mail należy zamienić na znak @