Fundacja Toto Animo 28 grudnia 2011 r. złożyła w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę dotyczącą organizacji akcji zimowej dla osób z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Fundacja Toto Animo stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi można zgłaszać do 9 stycznia na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl, pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 lub na forum konsultacji.
skan oferty (PDF)