Stowarzyszenie „Długa Ławka” złożyło ofertę dotyczącą organizacji koncertu muzyki dubstepowej dla młodzieży. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.


Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Stowarzyszenie „Długa Ławka” stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi można zgłaszać do 11 czerwca 2012 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

Oferta Długiej Ławki-koncert muzyki dubstepowej


*znak (at) w adresie poczty elektornicznej należy zamienić na @