Podczas uroczystości sadzenia dębów katyńskich w ZS nr 1 w Brwinowie przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Maria Marzena Grochowska i Bernard Malinowski wręczyli honorowe odznaki osobom zaangażowanym w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości historycznych i
patriotycznych.


Honorową odznakę im. Krystyny Krahelskiej przyznawaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy na podstawie rekomendacji Konwentu Odznaki, w skład którego wchodzą przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Mokotowskie Centrum Informacyjno-Koordynacyjne Kół Młodego Przyjaciela Warszawy, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymały na sobotniej uroczystości: Dagmara Dukielska i Beata Woźniak – nauczycielki Zespołu Szkół nr 1oraz dyrektor ZS nr 1 Anna Sawwidis.
Odznaka im. Krystyny Krahelskiej została przyznana także Waldemarowi Kruszyńskiemu – prezesowi Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obwód Warszawa, który od lat współpracuje ze szkołami z terenu Brwinowa.

Złotą Odznaką Honorową w podziękowaniu za kultywowanie wartości historycznych uhonorowano Burmistrza Gminy Brwinów – Arkadiusza Kosińskiego.