Komitet Odbudowy zaprasza na odsłonięcie odbudowanej figury Matki Bożej Modlącej się. Uroczystość odbędzie się przy ulicy Grodziskiej w czwartek 3 maja o godzinie 17:00. Relacja członków Komitetu przedstawia stan przygotowań.


"Niech się niezgoda w nas nie rozwija..." - głosiło wotum, które było wypisane na cokole figury Matki Bożej stojącej do niedawna przy zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej.
Figura została zniszczona w wyniku kolizji samochodowej w listopadzie 2011 roku. Nie ma możliwości złożenia figury ze zniszczeń. Natychmiast po tym smutnym zdarzeniu zawiązał się Komitet Odbudowy Figury Matki Bożej w Brwinowie. Obok Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego weszli w jego skład brwinowscy społecznicy i dwoje radnych.

Mieszkaniec Brwinowa, artysta plastyk i konserwator zabytków, Pan Jakub Stanisław Korzeń, spontanicznie i natychmiast po zniszczeniu figury zaproponował władzom Gminy i Komitetowi Odbudowy Figury nieodpłatne przekazanie formy figury Matki Bożej i osobisty nadzór nad wykonaniem odlewu oraz jej montażem. Artysta, mieszkający nieopodal uznał, że trzeba dać posłuch odruchowi swojego serca - "figura Matki Bożej powinna znowu tam stać, to miejsce jest dla niej zastrzeżone".

Do głosu Artysty-fundatora dołączył się jego przyjaciel, znakomity rzeźbiarz, absolwent  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie jej kilkuletni prorektor i dziekan Wydziału Rzeźby, mieszkaniec Gminy Brwinów, profesor Stanisław Słonina. Pan Profesor jest autorem pomników znakomitych Polaków: Henryka Sienkiewicza (Włocławek), Marszałka Józefa Piłsudskiego (Częstochowa), papieża Jana Pawła II (Łowicz) a także tablicy pamiątkowej ku czci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Warszawa). Profesor Stanisław Słonina służy radą fundatorowi i wykonawcom nowej rzeźby Matki Bożej oraz doradza członkom Komitetu Odbudowy w kwestii aranżacji przestrzennej wokół figury.

Z ramienia władz Gminy nadzór nad całym przedsięwzięciem sprawuje Pani Sylwia Wiłkojć-Kowalska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Pan Jakub Stanisław Korzeń podjął się także, wychodząc naprzeciw pragnieniu Mieszkańców od lat związanych z  Figurą Matki Bożej, zadania posklejania szczątków zniszczonej figury. Zostanie ona wyeksponowana w tym "okaleczonym", lecz drogim brwinowskim sercom, kształcie w położonym nieopodal ogrodzie - okalającym siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, tj. dworek Eugenii i Zygmunta Bartkiewiczów. Wielka to praca, tym bardziej godna podziwu, że wykonywana całkowicie społecznie.

Czasem nasze przywiązanie, przyzwyczajenie do tego, co ukochaliśmy, co piękne, bo stare i dawne, bierze górę nad tym, co nowe a wymuszone przez brutalną rzeczywistość (tu: wypadek samochodowy). Wiele osób bezpośrednio zainteresowanych odtworzeniem figury Matki Bożej oglądając nową rzeźbę "Matki Boskiej Modlącej się" w pracowni artysty już uległo jej urokowi i poddało się aurze jej skupionej modlitwy.
Spróbujmy i My, Mieszkańcy najbliższej okolicy sąsiadującej z miejscem, w którym stała dawna figura Matki Bożej, tak samo żarliwie modlić się przy jej nowej formie, wszak o duchowość tu chodzi a nie o takie, czy inne jej materialne wyobrażenie. Niech i Nam przyświeca motto, które widniało na cokole zniszczonej figury i zostanie ponownie zamieszczony na nowym cokole:

"Królowo Polski, módl się za nami. Niech się niezgoda w nas nie rozwija, daj bratnią jedność Zdrowaś Maryjo."


Komitet Odbudowy Figury Matki Bożej w Brwinowie