W 2009 r. została zniesiona zasadnicza służba wojskowa: teraz kwalifikacje służą wyłącznie ocenie przydatności do służby wojskowej. Od 14 do 19 lutego stawiać się do niej będą wezwani mieszkańcy gminy Brwinów.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

•    147 mieszkańców gminy Brwinów: mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
•    mężczyzn urodzonych w latach 1988–1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•    osób urodzonych w latach 1992–1993, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
•    osób urodzonych w latach 1992–1993, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
•    kobiet urodzonych w latach 1989–1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•    dokumentację medyczną (jeśli jest posiadana).
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i w terminie określonym w wezwaniu. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej: Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4 budynek ZOL. Informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich: Urzędu Gminy Brwinów, ul Grodziska 12
Tel. 22 738 26 85