Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że we wtorek 14 lutego 2012 r. od godz. 7.00 zostanie obniżone ciśnienie wody na całym obszarze gminy Brwinów, który jest zaopatrywany w wodę przez SUW w Brwinowie. Związane jest to z wystąpieniem awarii – przewiduje się, że jej usuwanie potrwa kilka godzin. Zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).