W piątek 17 kwietnia 2015 r. w Podkowie Leśnej odbyły się dwa wydarzenia związane z projektem „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów...”. Podczas konferencji prasowej burmistrzowie trzech partnerskich gmin szczegółowo zaprezentowali założenia tego projektu. W trakcie kilkugodzinnych warsztatów omawiano zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego i komunikacji.


Na konferencję prasową do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przybyli nie tylko dziennikarze mediów lokalnych i regionalnych, lecz także radni trzech gmin oraz reprezentanci społecznych partnerów projektu: instytucji i organizacji pozarządowych. Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, który realizowany będzie na terenie gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna przez najbliższy rok, obejmuje działania z różnych dziedzin. Burmistrzowie współpracujących gmin (Brwinowa – Arkadiusz Kosiński, Milanówka – Wiesława Kwiatkowska, Podkowy Leśnej – Artur Tusiński) szczegółowo omówili jego założenia. Po przedstawieniu prezentacji odpowiadali na pytania zgromadzonych na sali. O wypowiedź został też poproszony członek zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Michał Panfil. WKD stanowi bardzo ważny element systemu komunikacyjnego dla obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, więc wola współpracy i deklaracje rozwoju infrastruktury „wukadki” spotkały się z pozytywnym odbiorem osób obecnych na sali.

Kilkugodzinne warsztaty, które poświęcone były zagadnieniom planowania przestrzennego i komunikacji przeprowadzone zostały tego samego dnia w podkowiańskim Miejskim Ośrodku Kultury. Moderatorami byli eksperci Grzegorz Dziarski oraz Mirosław Olczak.

Swoimi reflekjsami podzielił się Adam Adamczyk, który koordynuje pracę zespołu projektowego zajmującego się przygotowaniem programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: Warsztaty obfitowały w wiele ciekawych spostrzeżeń. Pierwszy raz miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z osobami reprezentującymi tak wiele różnych środowisk i musze przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zaangażowaniem i entuzjazmem wszystkich tych ludzi. Jestem przekonany, że wypracowane dziś  postulaty będą niezwykle pomocne w przygotowaniu ostatecznej wersji strategii. Z niecierpliwością czekam już na kolejne warsztaty.

Okazją do rozmów na temat rozwoju społecznego i poszukiwania wspólnych lub komplementarnych rozwiązań w tej dziedzinie będzie najbliższe spotkanie 24 kwietnia w Milanówku. Ostatnie warsztaty, poświęcone rozwojowi gospodarczemu, odbędą się 8 maja w Brwinowie.

Prezentacja (17 kwietnia 2015 r.)