Rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy poradni i instytucji opiekuńczo-wychowawczych wzięli udział w konferencji zorganizowanej 6 listopada 2012 r., w ZSO w Brwinowie, której głównym tematem były narkotyki i ich substancje zastępcze.  

Temat młodzieżowych „poszukiwań” i eksperymentów bardzo zaciekawił uczestników konferencji. Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, wskazywał podczas swojego wystąpienia na problematykę samoedukacji dzieci i jej niebezpieczne konsekwencje oraz mówił o różnicach w posiadaniu „statusu dorosłego” dawniej i dziś. Poruszył kwestię zachowań dziecięcych wiążących się ze zbyt wczesnym wchodzeniem w wiek dojrzewania w świecie wszechobecnych multimediów. – Dlatego bardzo istotne jest przypominanie dzieciom normy społecznej – podkreślał prelegent.  

Drugi z prelegentów, Leszek Roszczenko, sygnalizował, jak rozpoznać zachowania narkotykowe u małoletnich, opowiadał o zasadach postępowania i opieki nad osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków lub innych substancji uzależniających. W swych wystąpieniach przemawiający zwrócili również uwagę na budowanie poprawnych relacji na linii szkoła-rodzice. Podkreślając fizyczny i emocjonalny dostęp dzieci do świata dorosłych, wykładowcy przypominali słuchaczom o potrzebie wyznaczania dzieciom norm i granic, do których powinny się one stosować.

Konferencja metodyczna zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie odbyła się pod honorowym patronatem burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.