Do użytkowania został oddany blisko 6-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Otrębusach i Kaniach. To kolejny fragment sieci sanitarnej powstającej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.  

Jesienią ubiegłego roku pierwsi mieszkańcy Otrębus rozpoczęli korzystanie z kanalizacji wybudowanej w ramach największego inwestycyjnego projektu realizowanego przez gminę Brwinów ze środków unijnych. Pierwszy odcinek kanalizacji w Otrębusach liczył ponad 2,3 km. Obecnie mogą dokonywać przyłączeń mieszkańcy posesji znajdujących się przy ulicach:

Otrębusy:
Akacjowa, Franciszkańska, Głowackiego (między ul. Mickiewicza a ul. Nadarzyńską), Kubusia Puchatka (między ul. Mickiewicza a ul. Nadarzyńską), Mickiewicza, Poranna, Słowackiego (przy ul. Nadarzyńskiej);

Kanie:
Górna (od ul. Partyzantów do ul. Leśnej), Krótka, Leśna, Miła, Nadarzyńska, Niecała, Parkowa, Partyzantów (na wschód od ul. Górnej), Prosta, Słowackiego, Słowicza, Spacerowa, Turystyczna, Żurawieńcowa.
 
Osoby zainteresowane przyłączaniem swoich posesji mogą uzyskać wszelkie informacje w Brwinowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4A, pokój nr 18, nr tel. 22 738 25 60 lub w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 17, nr tel. 22 738 25 79.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.