Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 była okazją do wręczenia uchwał i medali nadających honorowe obywatelstwo gminy Brwinów czterem zasłużonym osobom, żołnierzom AK oraz WiN.


Rada Miejska na sesji w dniu 28 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie przyznania czterech tytułów Honorowego Obywatela Gminy Brwinów. Wśród wyróżnionych są społecznicy, kombatanci (AK, WiN), osoby zasłużone dla lokalnej społeczności: Marta Werner (Honorowe Obywatelstwo przyznane pośmiertnie, wyróżnienie odebrały córki), mjr Lech Dzikiewicz (w jego imieniu wyróżnienie odebrały wnuki), kpt. Zdzisław Krawczyk oraz mjr Waldemar Kruszyński.

Marta Werner pseud. Przyjaciel
Urodzona w Warszawie na Żoliborzu, tam uczęszczała do szkół i należała do harcerstwa. W czasie II wojny światowej należała do ZWZ, a następnie była łączniczką AK w obwodzie AK „Żywiciel” i brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyszła za mąż za Stanisława Wernera i zamieszkałą w Brwinowie. Była czynnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa: inicjatorką i współorganizatorką wielu imprez kulturalnych, historycznych, literackich oraz turystyczno-krajoznawczych. Tradycją stały się koncerty muzyki klasycznej w ogrodzie Państwa Wernerów przy ul. Słonecznej. Jako członek Kościoła ewangelicko-reformowanego udzielała pomocy mieszkańcom gminy Brwinów w trudnych latach stanu wojennego. Zawsze interesowała się losem osób będących w potrzebie, wymagających opieki i pomocy, której bezinteresownie udzielała przez wiele lat.

Mjr Lech Dzikiewicz
Historyk, dr nauk prawnych, badacz historii II wojny światowej. W latach okupacji działał w Armii Krajowej, m.in. jako dowódca plutonu wywiadowczego. Zasłużył się dla gminy Brwinów upamiętnieniem tutejszego środowiska AK „Bąk”. Jest autorem monografii „Konspiracja i walka kompanii "Brzezinka" (obwód "Bażant", środowisko "Bąk")”. Książka ta jest cennym źródłem informacji o bitwie pod Brwinowem i konspiracji na terenie gminy Brwinów. Opisuje ona wydarzenia z punktu widzenia naocznego świadka i uczestnika i przedstawia m. in. dokonania wielu mieszkańców Brwinowa, ich patriotyzm, zaangażowanie w konspirację i walkę oraz pomoc Żydom i uchodźcom z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego.

Kpt. Zdzisław Krawczyk pseud. Jasny
Prezes Środowiska Armii Krajowej „Bąk” ŚZŻAK w Brwinowie, inicjator założenia w gminie Brwinów Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej (TPAK). Podczas II wojny światowej był członkiem grupy podoficerskiej do zadań partyzanckich i dywersyjnych w Wydzielonym Rejonie B Konfederacji Narodu, która działała na terenie Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka, a po wybuchu Powstania Warszawskiego  wziął udział w koncentracji sił AK w Lasach Młochowskich. Działalność w organizacjach kombatanckich rozpoczął w latach 90. Niestrudzenie wspiera inicjatywy gminne i sam inicjuje działania upamiętniające AK. Ściśle współpracuje ze szkołami, starając się o propagowanie historii i patriotyzmu wśród uczniów.

Mjr Waldemar Kruszyński pseud. Trzynastka
Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i sekretarz Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasie okupacji początkowo włączył się w podziemną działalność harcerską, był także łącznikiem w oddziale partyzanckim. Po wojnie zamieszkał w Stargardzie Szczecińskim, gdzie został członkiem młodzieżowej grupy podległej organizacji Wolność i Niezawisłość Ruchu Oporu Armii Krajowej. Dziś prowadzi działalność na rzecz kultywowania pamięci o Żołnierzach Wyklętych, wspiera środowiska kombatanckie w Polsce, na Litwie, Ukrainie i Białorusi, współpracuje ze szkołami w całej Polsce. Efektem współpracy ze szkołami brwinowskimi jest m.in. nadanie imienia Gimnazjum nr 1.

fot. A.Nowacka UDSKiOR, Redakcja Biuletynu "Kombatant", ZS nr 1 w Brwinowie