Gmina Brwinów zrealizowała projekt związany z modernizacją terenu wokół budynku OSP w Biskupicach, który dostał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 100 tys. zł.


Po wcześniejszym remoncie budynku na zewnątrz i w środku przyszedł czas na zmianę otoczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. Prowadzone na jesieni roboty budowlane objęły m.in. utwardzenie terenu OSP kostką betonową, budowę 7 miejsc postojowych, wybudowanie oświetlenia, ogrodzenia, posadowienia elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę zjazdu wraz z odwodnieniem i chodnikiem w pasie przebiegającej przez Biskupice drogi wojewódzkiej. W planach jest jeszcze rozbudowa budynku o dodatkowy garaż. Została wykonana dokumentacja, a samo zadanie ma zostać zrealizowane w przeciągu dwóch lat.

Gmina Brwinów złożyła wniosek o dotację za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” i uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to 163.810,08zł.

Projekt „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP we wsi Biskupice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.