W myśl wprowadzonej przez Sejm zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy w Polsce muszą najpóźniej do 30 czerwca przyszłego roku wprowadzić nowy system gospodarki odpadami. Władze gminy Brwinów postanowiły z wyprzedzeniem zmierzyć się z tym tematem.

Z inicjatywy burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego została nawiązana współpraca włodarzy gmin z terenu Zachodniego Mazowsza. W trakcie trzech spotkań, które odbyły się w Otrębusach 13 grudnia, 1 lutego i 12 marca, samorządy potwierdziły wolę wspólnej realizacji obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ustalenie, gdzie będą trafiać odpady z terenu gminy Brwinów, jest bardzo istotne – jest to jednak jedna strona medalu. Każdy samorząd indywidualnie będzie musiał zdecydować o funkcjonowaniu systemu na swoim terenie.

Zmiana ustawy wprowadza zupełnie nowe zasady: gmina przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zobowiązana do ustalenia stawek opłat za ich odbiór i zagospodarowanie. Ustawodawca spodziewa się, że w ten sposób znacząco poprawi się stan środowiska: znikną dzikie wysypiska i zwyczaj wyrzucania śmieci do rowów. Burmistrzowie, radni i pracownicy Urzędu Gminy Brwinów rozpoczynają przygotowania do wprowadzenia nowego systemu od zapoznania się ze szczegółami tzw. ustawy śmieciowej i rozporządzeniami wykonawczymi. Szkolenie, w którym uczestniczą, ma pokazać różne możliwości przewidziane przez ustawodawcę. Dzięki tej wiedzy łatwiejsze będzie prowadzenie w najbliższych miesiącach merytorycznej dyskusji nad sposobami realizacji „śmieciowych” obowiązków w gminie Brwinów.
Na stronie www.brwinow.pl oraz w kolejnych numerach „Ratusza” będą pojawiać się wkrótce kolejne informacje na ten temat.