Gmina Brwinów ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż działek w Brwinowie i Kaniach. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.


Informacji o nieruchomościach na sprzedaż udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53.

Działki będą przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu:

Brwinów: działka o pow. 3981 m2 przy ulicy Żwirowej 7. Działka znajduje się w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora. Cena działki wraz z budynkami: 1 119 528 zł.

Link do ogłoszenia w BIPKanie: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m². Cena działki wraz z budynkiem:
1 173 863 zł.

Link do ogłoszenia w BIP