Gmina Brwinów sprzedaje grunty o różnym przeznaczeniu: pod usługi nieuciążliwe, inwestycje mieszkaniowe wraz z działalnością rolniczą, a także pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Oferowane tereny znajdują się w Brwinowie oraz w sołectwach: Biskupice, Kanie, Koszajec i Parzniew.

Brwinów, ul. Suwalska: budownictwo mieszkaniowe
 
Gmina Brwinów ogłosiła czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Suwalskiej w północnej części miasta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 29 lipca 2013 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 260 000 zł. Przetarg odbędzie się 31 lipca o godz. 14.00.
Działka o powierzchni 1 466 m² leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
 
http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5992
 
Biskupice: budownictwo mieszkaniowe i usługi
 
Sprzedawana przez gminę działka znajduje się w Biskupicach przy drodze wojewódzkiej nr 720. Cena wywoławcza: 144 000 zł brutto.
Grunt o powierzchni 5 100 m² przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nie posiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 29 lipca 2013 r. Przetarg odbędzie się 31 lipca 2013 r. o godz. 13.00.
 
http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5994
 
 
Koszajec: produkcja i usługi
 
Teren w Koszajcu o powierzchni 2 400 m² blisko wiaduktu nad autostradą A2 przeznaczony jest pod nieuciążliwą działalność produkcyjno-usługową. Cena zabudowanej działki wynosi 306 000 zł. Podobnie jak w przypadku działek w Biskupicach i w Brwinowie przy ul. Suwalskiej, przetarg odbędzie się 31 lipca 2013 r. o godz. 12.00.
 
http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5993
 
 
Parzniew: wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi
 
W sołectwie Parzniew przy granicy Pruszkowa, gdzie najszybciej przybywa nowych mieszkańców, jest możliwość nabycia działki przeznaczonej pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Teren inwestycyjny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego wzorowanego na idei miast-ogrodów. Powierzchnia działki wynosi ponad 9 697 m². wadium od zainteresowanych zakupem tej nieruchomości powinno wpłynąć do kasy Urzędu Gminy Brwinów lub na rachunek bankowy do 22 lipca 2013 r. Przetarg odbędzie się dwa dni później.
 
http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5937
 
 
Do sprzedaży przeznaczone są również: działka w Kaniach pod usługi nieuciążliwe, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 719 o powierzchni 3 594 m² (cena działki 1 095 000 zł) oraz działka w Brwinowie, wśród zabudowy willowej o powierzchni 3 981 m², niedaleko ZSO i kortów tenisowych (920 000 zł).
 
Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.