Pułapki językowe czaiły się na przykład po drodze z Otrębus do Moszny i Krosny. Wątpliwości mogły też pojawiać się wśród domaniewskich i domanieweckich pól oraz kańskich lasów. Na szczęście nowy wykaz nazw miejscowości, opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wyjaśnia wiele kwestii językowych.  
 

Siedem lat trwały prace na wykazem, który zawiera 104 tys. nazw polskich miast, wsi i ich części, osad i przysiółków. Uwzględnione są w nim wszystkie zmiany, jakie wprowadzono w ostatnich latach, ustalając, zmieniając lub znosząc nazwy niektórych miejscowości.  Poprzedni „Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  obowiązywał od 1980 r. i wymagał aktualizacji.

Nowy wykaz rozwiązuje wiele dotychczas wątpliwych kwestii: dla wszystkich miejscowości podana w nim została nazwa w mianowniku oraz zakończenie dopełniacza. W przypadku nazw miast i wsi podawany jest przymiotnik. Końcówki dopełniaczy oraz formy przymiotnikowe zostały opracowane przez ekspertów z dziedziny językoznawstwa.

Biskupice – Biskupic – biskupicki
Brwinów – Brwinowa – brwinowski
Czubin – Czubina – czubiński
Czubinek (część wsi Milęcin) - Czubinka
Domaniew – Domaniewa – domaniewski
Domaniewek – Domaniewka – domaniewecki
Falęcin – Falęcina – falęciński
Ferdynandówka (część wsi Krosna-Wieś) – Ferdynandówki
Grudów – Grudowa = grudowski
Helenówek (przysiółek wsi Kanie) – Helenówka
Kanie – Kań – kański
Karolin (część wsi Otrębusy) – Karolina
Kępina (część miasta Brwinów) – Kępiny
Kopana (część wsi Terenia) – Kopany
Koszajec – Koszajca – koszajecki
Kotowice – Kotowic – kotowicki
Krosna-Parcela – Krosny-Parceli – krosieński
Krosna-Wieś – Krosny-Wsi – krosieński
Magdalenów  (część wsi Milęcin) – Magdalenowa
Marianka (część wsi Krosna-Wieś) – Marianki
Milęcin – Milęcina – milęciński
Moszna-Parcela – Moszny-Parceli – moszeński
Moszna-Wieś – Moszny-Wsi – moszeński
Otrębusy – Otrębus – otrębuski
Owczarnia – Owczarni – owczarniański
Parzniew – Parzniewa – parzniewski
Popówek (część wsi Kanie)  – Popówka|
Pszczelin (część miasta Brwinów) – Pszczelina
Stachów (część wsi Domaniewek) – Stachowa
Terenia – Tereni – tereński
Zatrudy (część miasta Brwinów) – Zatrud
Zygmuntów (część wsi Milęcin) – Zygmuntowa
Żółwin – Żółwina - żółwiński