Uczniowie i nauczyciele z brwinowskich szkół uczestniczyli 1 marca w centralnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Warszawie. Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski.


Najliczniejszą grupę brwinowian uczestniczących w tegorocznych warszawskich uroczystościach stanowiła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie, które jako pierwsze w Polsce otrzymało imię Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Od czasu ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 2011 r.  pełniąca obecnie obowiązki dyrektor ZS nr 1 Anna Kurman uczestniczyła w tych obchodach co roku. Z każdym rokiem z coraz większą delegacją uczniów. Do gimnazjalistów z Jedynki dołączyli też licealiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Dla uczniów i nauczycieli była to wspólna lekcja historii i okazja do spotkania z kombatantami, którzy w szczególny sposób czcili pamięć o rozstrzelanych 1 marca 1951 r. dowódcach IV Zarządu WiN oraz poległych w walce i straconych w komunistycznych więzieniach.

Przed mszą odprawioną przez bpa Józefa Guzdka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego delegacja kombatantów na czele z mjr. Waldemarem Kruszyńskim, prezesem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” obwód Warszawa, złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą – jak głosi umieszczony na niej napis – „silniejszych od śmierci” żołnierzy drugiej konspiracji. Po mszy kilkuosobowa reprezentacja licealistów udała się na Mokotów, gdzie na murze więzienia śledczego umieszczona jest tablica upamiętniająca Polaków torturowanych i zamęczonych przez NKWD i UB w latach terroru komunistycznego. Pozostali mogli w tym czasie obejrzeć Muzeum Ordynariatu Polowego. Multimedialna ekspozycja w podziemiach Katedry Polowej opowiada historię Polski i prezentuje sylwetki kapelanów wojskowych, którzy towarzyszyli walczącym w kolejnych powstaniach narodowych, na frontach obu wojen światowych, w czasie konspiracji, a obecnie – na misjach wojskowych.

Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego, przemówienie ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz złożenie wieńców były kolejnymi punktami piątkowych uroczystości. Kwiaty w imieniu gminy Brwinów złożył zastępca burmistrza Jacek Janowski. Wśród delegacji podchodzących do Grobu Nieznanego Żołnierza były też reprezentacje obu brwinowskich szkół, a sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza wziął udział w defiladzie przed gośćmi honorowymi uroczystości.

Z placu Piłsudskiego duża część uczestników uroczystości przeniosła się na warszawskie Bemowo, gdzie znajduje się pomnik oraz ulica Żołnierzy Wyklętych. O trudnych kartach historii mówili wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” mjr Jerzy Juszkiewicz oraz sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert. Na usłanym kwiatami skwerze przed pomnikiem zapłonęły znicze.