W listopadzie 2012 r. zakończono prace polegające na uregulowaniu rzeki Rokitnicy. Ostatnim odcinkiem był fragment w miejscowości Czubin. Rokitnica jest uporządkowana na całym swoim przebiegu przez teren gminy Brwinów.

Rokitnica płynie przez miejscowości: Czubin, Milęcin, Falęcin, Biskupice, Krosnę , Mosznę, , Koszajec i Parzniew; swój bieg kończy na rzece Utracie - prawostronnym dopływie Bzury. Rzeka była mocno zanieczyszczona i zamulona, z gęstymi porostami. W niektórych fragmentach wymagała pogłębienia, usunięcia przetamowań i zatorów z dna koryta rzeki. Łączna wartość prac w 2012 r. wyniosła prawie 99 tys. zł. Sfinansowano je ze środków z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 30 tys. Część robót związanych z regulacją Rokitnicy w rejonie Falęcina wykonała także GDDKiA w związku z budową autostrady A2.w trakcie budowy


po zakończeniu prac