W poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. w Otrębusach odbyła się konferencja Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI). Samorządowcy z Mazowsza omawiali szereg kwestii związanych z wprowadzaniem nowoczesnej e-administracji.   


Infrastruktura Informacji Przestrzennej obejmuje m.in. dane z zakresu planowania przestrzennego. Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego – omówił stan zaawansowania kluczowych projektów realizowanych w ramach budowania infrastruktury informacji przestrzennej. Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny obejmuje dziś cyfrowe bazy danych obiektów topograficznych. Wcześniej mapy istniały jedynie w wersji papierowej, teraz zostały zeskanowane i zwektoryzowane. Powstaje w ten sposób ciągle uzupełniana baza danych w skali 1:10000. Również ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w postaci cyfrowej.  

Dla samorządów ważne są też tematy związane z coraz powszechniejszym wprowadzaniem elektronicznej administracji. E-urząd to nie tylko elektroniczna skrzynka podawcza, gotowe formularze czy możliwość używania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Krzysztof Mączewski podkreślał, że istnieje obecnie 207 zdefiniowanych usług, które można będzie załatwiać w e-urzędach. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją znacząco podniesie szybkość i przejrzystość prowadzenia spraw. Na poziomie województwa opracowano już 40 aplikacji – formularzy dotyczących różnych kategorii spraw. Są wśród nich np. zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności, ustalenie numeru porządkowego nieruchomości, dopisanie do spisu wyborców. Każdy samorząd będzie mógł na tej bazie rozpocząć wprowadzanie e-administracji w swoim urzędzie.

W przerwie konferencji uczestnicy zwiedzili siedzibę PZPLiT „Mazowsze” – zarówno zabytkowy Karolin z jego ciekawą ekspozycją muzealną, jak też otoczenie budynku, gdzie trwa obecnie budowa nowej sali baletowej oraz rewitalizacja parku.

Tematem drugiej części konferencji było określenie linii współdziałania Stowarzyszenia MSSI ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”.  Krzysztof Głomb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”  zapowiadał tematy, które będą poruszane na konferencji „Metamorfozy Cyberprzestrzeni Publicznej”, m.in. projekty e-administracji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz kontynuacja projektu „Cyfrowa Szkoła".