Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń, medali oraz nagród państwowych i resortowych. Wśród wyróżnionych na uroczystości, która odbyła się 15 października 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znaleźli się pracownicy szkół z terenu gminy Brwinów.

Wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkół otrzymali z rąk wicewojewody mazowieckiego Dariusza Piątka i mazowieckiego kuratora oświaty Karola Semika medale za długoletnią służbę. Jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Z Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie odznaczenia otrzymali:

Odznaczenia I stopnia – Medal Złoty:
Longina Kaczorowska – Kaczmarek, nauczycielka fizyki,
Wanda Karnawalska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Dagmara Dukielska, nauczycielka matematyki,
Maria Kołodziejczyk, pomoc kuchenna,
Anna Wodnicka, pracownik obsługi.

Odznaczenia II stopnia – Medal Srebrny:
Beata Woźniak, nauczycielka j. polskiego,
Katarzyna Jakubiak, nauczycielka j. polskiego,
Janusz Lewoń, nauczyciel j. polskiego,
Iwona Pietraczyk, nauczycielka  edukacji wczesnoszkolnej,
Krzysztof Michalak, nauczyciel religii,
Edward Czartoryski, konserwator.

Odznaczenia III stopnia – Medal Brązowy:
Anna Stypa, nauczycielka chemii,
Agnieszka Zielińska, nauczycielka wychowania fizycznego,
ks. Radosław Wasiński, katecheta.

Z Zespołu Szkół w Otrębusach odznaczenia otrzymali:

Odznaczenia I stopnia – Medal Złoty:
Jolanta Barbasiewicz, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Hanna Bednarska, nauczycielka matematyki,
Maria Masłowska, pedagog szkolny,
Maria Specjalska, nauczycielka matematyki,
Mirosława Wilińska, nauczycielka j. polskiego,
Małgorzata Wittels, pracownik biblioteki,
Marianna Wojtysiak, pracownik administracji.

Odznaczenia II stopnia – Medal Srebrny:
Anna Buza, nauczycielka historii,
Teresa Lach, nauczycielka geografii,
Barbara Małecka, nauczycielka plastyki,
Arkadiusz Młyński, nauczyciel informatyki,
Lila Nowakowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Elżbieta Wojciechowska, nauczycielka przyrody, wicedyrektor szkoły.

Sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława  Iwaszkiewicza w Brwinowie odznaczono Honorową Odznaką„ Za zasługi Dla Turystyki” ustanowioną przez Ministra Sportu i Turystyki.