Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu sześć małżeństw, które 22 marca 2013 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosił zamieszkałych w gminie Brwinów jubilatów z długim stażem małżeńskim do wzięcia udziału w uroczystości, podczas której wręczył im przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W tej wyjątkowej dla kilku par małżeńskich uroczystości wziął również udział przewodniczący rady miejskiej Sławomir Rakowiecki.

Najdłużej w związku małżeńskim pozostają państwo Alicja i Waldemar Kruszyńscy mieszkający w Brwinowie. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali sobie równo 60 lat temu – w marcu 1953 roku. To oni jako pierwsi odebrali srebrzone medale i gratulacje z rąk burmistrza Kosińskiego i przewodniczącego Rakowieckiego. Pozostałe pary zawarły związek małżeński ponad pół wieku temu.

Przepiękne, wypełnione słodyczami kosze dla panów, bukiety wiosennych tulipanów dla pań i życzenia zdrowia i dalszego darzenia się miłością i szacunkiem wypełniły wzruszającą uroczystość. Medalami, poza parą z najdłuższym stażem, uhonorowano także państwa Stanisławę i Ryszarda Włodkowskich, Annę i Jana Gawęckich, Stefanię i Eugeniusza Szczegłowów oraz Zofię i Zbigniewa Sadowskich.

Na uroczystość ze względu na stan zdrowia nie dotarli państwo Maria i Wojciech Wojtkowiakowie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odwiedził ich w dzień uroczystości, by podobnie jak inni jubilaci mogli cieszyć się z medali i upominków. 

Zgromadzeni goście odśpiewali sto lat przy akompaniamencie skrzypiec, na których grał utalentowany skrzypek pan Łukasz Parcheta. Rodziny i przyjaciele gratulowali jubilatom i pytali o receptę na udane małżeństwo. Dziadkowie z uśmiechem wspominali przeszło 50 lat wspólnego życia i życzyli wnukom, by i oni mogli kiedyś wziąć udział w podobnym jubileuszu.  Jubilaci wspólnie z najbliższymi zjedli przygotowany tort, a goście wznieśli za nich toast lampką szampana. Na rozmowach, wspomnieniach i wzruszeniach czas płynął niezwykle szybko.

Kolejny jubileusz wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbędzie się najprawdopodobniej jesienią br. Do kierownika USC już zgłosiło się kilka par, pragnących w ten szczególny sposób uczcić 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Pary małżeńskie obchodzące w przyszłym roku złote gody oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.

Wszystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości, takiej jak ta, którą okazywali sobie podczas otrzymywania medali i upominków, a także zdrowia i wielu, wielu kolejnych wspólnych lat!