Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu piętnaście małżeństw, które 23 października 2012 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosił zamieszkałych w gminie Brwinów jubilatów z długim stażem małżeńskim do wzięcia udziału w uroczystości, podczas której wręczył im przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Najdłużej w związku małżeńskim pozostają państwo Cecylia i Stanisław Krawczykowie z Kań. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali sobie 64 lata temu. To oni jako pierwsi odebrali srebrzone medale i gratulacje z rąk burmistrza Kosińskiego. Pozostałe pary zawarły związek małżeński ponad 50 lat temu.

Przepiękne kosze ze słodyczami dla panów, bukiety kwiatów dla pań i życzenia zdrowia i dalszego darzenia się miłością i szacunkiem wypełniły wzruszającą uroczystość. Medalami uhonorowano państwa Elżbietę i Władysława Bieńkowskich, Czesławę i Józefa Antczaków, Urszulę i Grzegorza Guzowskich, Teodozję i Aleksandra Kociszewskich, Krystynę i Andrzeja Komorowskich, Marię i Mariana Korczykowskich, Krystynę i Stanisława Łojków, Krystynę i Lubomira Norberczuków, Zofię i Krzysztofa Sławińskich, Elżbietę i Władysława Sułkowskich, Ewę i Stanisława Szachnowskich, Teresę i Tadeusza Szatanków, Janinę i Jana Szopów oraz Alicję i Zbigniewa Zakrzewskich.

Na uroczystość ze względu na stan zdrowia nie dotarli państwo Maria i Stanisław Janiszewscy. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odwiedził ich w dzień uroczystości, by podobnie jak inni jubilaci mogli cieszyć się z medali i upominków.  

Zgromadzeni goście odśpiewali sto lat, gratulowali jubilatom, pytali o receptę na udane małżeństwo. Jubilaci wspólnie z najbliższymi zjedli przygotowany tort, a goście wznieśli za nich toast lampką szampana. Przy rozmowach, wspomnieniach i wzruszeniach czas płynął niezwykle szybko, tak szybko jak ponad 50 wspólnych lat – stwierdził na pożegnanie jeden z jubilatów.

Pary małżeńskie, które w przyszłym roku obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.

Wszystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości, którą okazywali podczas otrzymywania medali, a także zdrowia i wielu, wielu kolejnych wspólnych lat!