Pół wieku wspólnego życia mają za sobą małżeństwa, które 11 października 2013 roku wzięły udział wraz z rodzinami i przyjaciółmi w uroczystym wręczeniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosił zamieszkałych w gminie Brwinów jubilatów z długim stażem małżeńskim do wzięcia udziału w uroczystości, podczas której wręczył im przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu osiem mieszkających w gminie Brwinów par – bohaterów październikowej uroczystości. Medale otrzymali państwo Danuta i Józef Babiczowie, Zofia i Sławomir Bieniaszowie, Alicja i Józef Foręcowie, Irena i Jerzy Grabowscy, Teresa i Jerzy Marszałkowie, Janina i Włodzimierz Szelągowscy, Teresa i Robert Włodarczykowie, Genowefa i Wiktor Załugowie.

Wszyscy ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską w 1963 roku. Najdłuższym stażem mogą pochwalić się państwo Irena i Jerzy Grabowscy. Aż pięć spośród wyróżnionych par zawarło związek małżeński w Brwinowie i złączyło z miastem swoje dalsze życie.

Życzenia zdrowia i dalszego darzenia się miłością i szacunkiem składali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Zbigniew Kurządkowski. Jubilaci otrzymali również kosze wypełnione słodyczami oraz bukiety kwiatów.

Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Na sali pojawił się okazały tort z napisem „złote gody”, zaproszeni goście wznieśli toast lampką szampana i głośno zaśpiewali jubilatom „Sto lat”. Wiele wspomnień wypełniło wyjątkową uroczystość: rozmawiano o pogodzie, która towarzyszyła zawarciu związku małżeńskiego, wspominano pierwsze, podobno najtrudniejsze lata wspólnego życia, ale przeważały wspomnienia szczęśliwych dni. Rozradowane pary i ich opowieści o planach na przyszłość napełniały uczestników jubileuszu optymizmem. Dzieci i wnuki zgodnie przyznawały, że małżonkowie z ponad 50-letnim stażem są dla nich wzorem. Dziękując za wspólnie spędzony czas burmistrz Arkadiusz Kosiński obdarował małżonków pamiątkowymi ręcznie malowanymi talerzami prezentującymi zabytki Brwinowa. – Talerz na pewno będzie zdobić naszą komodę – mówił jeden z jubilatów.

Pary małżeńskie, które w przyszłym roku obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61. W 2013 roku medale za długoletnie pożycie wręczono już 15 małżeństwom.

Wszystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości, którą okazywali podczas otrzymywania medali, a także dobrego zdrowia i wielu, wielu kolejnych wspólnych lat!