Do instytucji kultury działających na terenie gminy Brwinów dołączył Mazowiecki Teatr Muzyczny. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego.


Radni sejmiku województwa podjęli na sesji 28 października 2013 r. uchwałę zmieniającą siedzibę warszawskiego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Nowy adres to Otrębusy, ul. Świerkowa 2. Ta zmiana pozwoli na zmniejszenie wydatków ponoszonych dotychczas na wynajem siedziby w Warszawie i wykorzystanie zaoszczędzonych środków na działalność statutową jednostki – w uzasadnieniu uchwały podkreślone są przede wszystkim korzyści ekonomiczne.


Przedstawienia Mazowieckiego Teatru Muzycznego można już było oglądać w Mateczniku Mazowsze, którego sala widowiskowa jest macierzystą sceną Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Teatr i zespół łączy osoba dyrektora naczelnego i kierownika artystycznego Włodzimierza Izbana, który zarządza obiema instytucjami. Przedmiotem działania teatru będzie, zgodnie z uchwalonym przez sejmik statutem, produkcja i wystawianie spektakli muzycznych, koncertów i imprez muzycznych dla dorosłych i dzieci, wystawianie spektakli operetkowych, organizowanie małych form kameralnych oraz podejmowanie innych działań mających na celu szerzenie szeroko rozumianej kultury muzycznej. Mazowiecki Teatr Muzyczny jest teatrem impresaryjnym, tzn. nie działa w oparciu o stały zespół etatowych artystów, ale podjemuje z nimi współpracę przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć artystycznych.