Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Krzysztofa Kotowskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak i koordynująca akcję „Lato w mieście” Beata Openchowska.