Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak oraz komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Paweł Romaldowski. wraz z kierownikiem referatu Straży Miejskiej Grzegorzem Janiszewskim.

WYWIAD z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


WYWIAD z Anną Sobczak

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


WYWIAD z komendantem Pawłem Romaldowskim oraz kierownikiem referatu Straży Miejskiej Grzegorzem Janiszewskim

żródło: radio Bogoria 94,5 FM