W VII naborze wniosków na środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono łącznie 24 wnioski. Wśród nich 14 z gminy Brwinów.


W listopadzie 2012 r. Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo przeprowadziła VII nabór wniosków. Jak informuje prezes zarządu LGD Anna Łukasiewicz 10 wniosków na tzw. małe projekty zostało złożonych przez mieszkańców gminy Brwinów. Wśród wnioskodawców jest również Urząd Gminy Brwinów, który zamierza wykorzystać przede wszystkim środki z puli na odnowę i rozwój wsi: w tym naborze złożył dwa projekty dotyczące Otrębus.

Od 2013 r. PROW czekają zmiany na lepsze. Planowane jest zwiększenie limitu pomocy na jednego beneficjenta ze 100 000 zł do 200 000 zł. Prawdopodobnie wzrośnie także kwota pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu z obecnych 25 000 zł do 50 000 zł.

29 listopada 2012 r. rada stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo” podejmie decyzję o zakwalifikowaniu wniosków do dofinansowania. Limit środków na małe projekty wynosi ponad 380 000 zł, na mikroprzedsiębiorstwa ponad 280 000 zł, a na odnowę i rozwój wsi prawie 890 000 zł.