Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz kierownik Środowiskowego Ośrodka Opieki Społecznej Joanna Dzierzba i specjalista pracy socjalnej Anna Krężel.

WYWIAD z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

żródło: radio Bogoria 94,5 FM

WYWIAD z Anną Sobczak

żródło: radio Bogoria 94,5 FM

WYWIAD z Joanną Dzierzbą i Anną Krężel

żródło: radio Bogoria 94,5 FM